SMLab

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kalibračné laboratórium SM-Lab s.r.o. sa primárne špecializuje na kalibráciu elektrických, fotometrických a mechanických veličín. 

Preferujeme individuálny prístupu ku každému zákazníkovi od jednotlivca až po veľké výrobné podniky, pri práci dbáme predovšetkym na kvalitu a spokojnosť zákazníka. Kalibračný výkon realizujeme do 24 hodín od prijatia objednávky.
 
Sme si vedomý časovej náročnosti pracovných procesov našich zákazníkov a preto po dohode a v rámci možností realizujeme kalibračný výkon aj po pracovných hodinách.
 
Do portfólia našich služieb patrí aj poradenstvo v oblasti metrológie, taktiež zabezpečujeme vývoj,servis a opravy testovacích prípravkov a zariadení.


V prípade akýchkoľvek otázok nas neváhajte kontaktovať.                                                                                                                               SM-Lab posvietime si na metrológiu.
Základné pojmy v metrológii:


Overenie je meranie súvisiace s platbami v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút,odškodnenia a poistenia.


Kalibrácia je určenie a dokumentovanie odchýlky údaja indikovaného meracím prístrojom od konvenčne pravej hodnoty meranej veličiny.


Nadväznosť znamená proces, ktorým sa údaj meracieho prístroja môže zodpovedajúcim spôsobom porovnať cez jednu, alebo viacero úrovní s národným etalónom pre túto meranú veličinu.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky